Individuální psychoporadenství

Mým hlavním cílem je pomoci vám najít cestu v náročné životní situaci a zlepšit kvalitu vašeho života.

Pracuji v daseinsanalytickém směru, jehož podstatou je hledání možností jak být sám sebou uprostřed mezilidských vztahů. Mým posláním je pomoci vám pochopit sebe a umožnit vám tak růst vašeho sebepojetí a sebevědomí.