O mně

Kateřina Lopez

Čím déle kráčím po cestě životem, tím víc si uvědomuji, že čas je jediná hodnota, kterou nemůžeme v našem životě nijak nahradit. Snažím se tedy svůj čas s druhými skutečně trávit v plné soustředěnosti.

Ráda se věnuji duši i tělu – za léta praxe vím, jak je propojení obou důležité. Pracuji v daseinsanalytickém směru, jehož podstatou je hledání možností jak být sám sebou uprostřed mezilidských vztahů. Mým posláním je pomoci vám pochopit sebe a umožnit vám tak růst vašeho sebepojetí a sebevědomí. Nabízím profesionální, diskrétní a zejména citlivý přístup se zachováním plného respektu k vaší jedinečnosti.

Další informace

Absolvovala jsem úplné psychoterapeutické vzdělání v letech 2010 až 2018 na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, šestisemestrové teoretické studium psychoterapie, pětiletý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v Dasainsanalytickém směru, akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně, individuální, skupinové a balintovské supervize, stáže na psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset, Absolvovala jsem a vedla výcvik dobrovolníků v Domácím hospici Cesta domů.

Mám ukončený tříletý cyklus teorie dasainsanalýzy a dvouletý výcvik v Aktivních imaginacích.

V letech 2018 až 2023 jsem pracovala jako psycholog v Centru komplexní péče v Dobřichovicích.

Mnohaletá praxe v oblasti vysokého obchodu a služeb společně s mou láskou k péči o duší mi umožňuje lepší pochopení složité orientace v dnešním zrychleném světě, orientovaném především na výkon.

Následky stresu a zrychlené doby se podepisují i na našich tělech a proto jsem společně s fakultou studovala i různé duhy masáží, které klientům pomáhají nejenom fyzicky, ale i k uvědomění si spojení našich těl s duševním nepohodlím.

Mým hlavním cílem je pomoci vám najít cestu v náročné životní situaci a zlepšit kvalitu vašeho života. Vytvořím pro vás dostatek prostoru a času, abyste v klidu a bezpečí mohli hledat řešení vašich nesnází.