Ceník psychoporadenství

Co vám můžu nabídnout?

Základní orientační informace – telefon/email zdarma
Psychoterapie, poradenství 800 Kč / 60 min.
Psychoterapie, poradenství 1 100 Kč / 90 min.

Setkání si snadno domluvíte po telefonu nebo emailu.

V případě změny nebo zrušení termínu je povinností klienta ohlásit se nejméně dva dny před smluveným sezením. V opačném případě hradí klient celou částku za neuskutečněné sezení. Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.