Doprovázení v těžkých životních situacích

V životě nás občas potkávají situace, které nás zaskočí nepřipravené.

Mohou to být potíže s dětmi, partnerem, nemoc v rodině, ztráta blízkého člověka, ztráta jistot. I když váš dosavadní život vypadá jako vzhůru nohama, pomohu vám najít jiné úhly pohledu, které budou pro vás bezpečnější a pohodlnější.

Poskytnu vám právě tolik času, která daná problematika potřebuje.